Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Chuyên mục Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời: Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn

13:53 | 24/07/2019 111 lượt xem