Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục " Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời" số tháng 6/2014

08:26 | 26/06/2014 862 lượt xem