Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục an ninh Yên Bái số 2 tháng 10 năm 2016

19:01 | 19/10/2016 635 lượt xem