Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình “Yên Bái - Trải nghiệm hành trình di sản” tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn

11:52 | 22/09/2018 534 lượt xem