Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình "Vườn đào vào xuân" tại huyện Văn Chấn

19:51 | 27/01/2019 463 lượt xem