Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình truyền hình Tiếng Thái số 6 tháng 1 2017

00:00 | 03/02/2017 540 lượt xem