Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình truyền hình Tiếng Thái số 3 tháng 1 năm 2017

14:25 | 24/01/2017 429 lượt xem