Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình truyền hình Tiếng Thái số 1 tháng 1 năm 2017

11:12 | 16/01/2017 373 lượt xem