Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình truyền hình dân tộc tiếng Thái số 1 tháng 4 năm 2018

13:45 | 06/04/2018 392 lượt xem