Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình thiện nguyện "Hơi ấm vùng cao" tại huyện Văn Chấn

20:32 | 22/09/2018 202 lượt xem