Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình TH tiếng Thái số 2 tháng 10/2015

18:42 | 16/10/2015 1,353 lượt xem