Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình “Tết Quân dân” tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải

20:21 | 25/01/2019 590 lượt xem