Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình nghệ thuật "Yêu lắm bé cười vui"

11:09 | 15/07/2019 74 lượt xem