Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình Khai mạc Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà huyện Yên Bình 2017

00:00 | 11/11/2017 2,078 lượt xem