Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình giao lưu văn nghệ "Tháng 5 nhớ Bác"

18:22 | 15/05/2019 84 lượt xem