Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn

19:09 | 19/03/2018 256 lượt xem