Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình “Giao lưu gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC" năm 2018

20:23 | 08/10/2018 167 lượt xem