Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại huyện Văn Chấn

18:13 | 26/11/2018 212 lượt xem