Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Yên Bình năm 2019

19:54 | 26/06/2019 134 lượt xem