Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chung kết giải trình diễn xe địa hình "Yên Bái - Trải nghiệm hành trình di sản"

11:29 | 15/10/2018 204 lượt xem