Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hoạt động du lịch trong tháng 5 năm 2019

20:08 | 25/04/2019 88 lượt xem