TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hoạt động du lịch trong tháng 5 năm 2019

20:08 | 25/04/2019 72 lượt xem