Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp Quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019

18:25 | 20/01/2019 232 lượt xem