Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Chùa Vạn Thắng, phường Nam Cường tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2019

11:38 | 02/08/2019 82 lượt xem