Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp công dân vào ngày 14/1/2019

19:17 | 10/01/2019 325 lượt xem