TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp công dân vào ngày 14/1/2019

19:17 | 10/01/2019 210 lượt xem