TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng làm việc tại Hội Nông dân tỉnh

20:18 | 17/08/2018 301 lượt xem