Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh

18:17 | 21/04/2018 260 lượt xem