Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ động phòng chống dịch tay, chân, miệng

17:01 | 18/10/2018 154 lượt xem