Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ động phòng chống cháy nổ trong dịp Tết nguyên đán

17:01 | 28/01/2018 221 lượt xem