Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chợ vùng cao : nguy cơ trở thành "vùng trũng" tiêu thụ hàng giả

10:35 | 12/09/2011 262 lượt xem