Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của UBND các huyện, thị xã, thành phố

19:26 | 13/06/2018 94 lượt xem