Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chỉ huy " sao vuông" với khát vọng vượt khó làm giàu

19:54 | 22/08/2018 1,163 lượt xem