TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò – Giải pháp bền vững cho sản xuất lúa

17:01 | 18/10/2018 144 lượt xem