KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò – Giải pháp bền vững cho sản xuất lúa

17:01 | 18/10/2018 195 lượt xem