TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tăng cường các giải pháp thu ngân sách

19:14 | 11/07/2018 245 lượt xem