TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Chi cục thú y tỉnh triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

18:05 | 01/03/2012 754 lượt xem