Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chi cục Hải quan Yên Bái với việc ứng dụng công nghệ thông tin

18:45 | 28/10/2018 463 lượt xem