Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chi cục Hải quan Yên Bái tăng cường các giải pháp thu ngân sách

19:17 | 16/07/2018 783 lượt xem