Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chi bộ Chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

09:24 | 14/10/2016 416 lượt xem