LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Chi bộ Chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

09:24 | 14/10/2016 453 lượt xem