TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ của Công ty Wood Industry Yên Bái

19:46 | 02/01/2019 152 lượt xem