Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cháy nhà xưởng sản xuất gỗ của Công ty Wood Industry Yên Bái

19:46 | 02/01/2019 186 lượt xem