LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân theo di nguyện Chủ tịch Hồ Chí Minh

18:15 | 01/09/2019 123 lượt xem