Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Cây chè Shan ở vùng cao Trạm Tấu

18:26 | 01/10/2017 242 lượt xem