Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 23/9/2018

19:56 | 20/09/2018 560 lượt xem