Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ Mù Cang Chải

21:00 | 15/10/2017 450 lượt xem