Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu chuyện thời sự: Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè

19:12 | 10/06/2019 77 lượt xem