KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Câu chuyện thời sự: Đẩy mạnh xây dựng các mô hình theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp

18:54 | 27/08/2018 345 lượt xem