Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu chuyện Thời sự: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội

20:23 | 08/10/2018 162 lượt xem