Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Câu chuyện Thời sự: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội

20:23 | 08/10/2018 190 lượt xem