Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu chuyện thời sự: Cấp bách các giải pháp khống chế dịch tả lợn châu Phi

19:15 | 13/05/2019 206 lượt xem