Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Câu chuyện doanh nghiệp số 2: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

17:50 | 09/06/2019 26 lượt xem