Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cần đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vào Trường mầm non Yên Thịnh – TP Yên Bái

18:48 | 26/03/2018 654 lượt xem