Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cần có biện pháp quản lý tình trạng chặt phá đào rừng ở các huyện phía Tây

19:29 | 30/01/2018 170 lượt xem