Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cần chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tại TP Yên Bái

19:55 | 17/12/2018 476 lượt xem