TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Cần chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tại TP Yên Bái

19:55 | 17/12/2018 352 lượt xem